Afscheid Anja van Berckel als campagne kernteam en communicatieadviseur

Anja van Berckel

Anja van Berckel geeft aan; Nu de verkiezings campagne 2019 achter de rug is ben ik er trots op dat ik daar een belangrijke bijdrage in heb gehad. Nu is het moment daar om mijn communicatie taken weer bij de fractie neer te leggen. Na twee succesvolle verkiezings campagnes in 2015 en 2019, met beiden een mooi resultaat nl  zes zetels en zeven zetels weet ik op welke pijlers het beste de focus moet worden gelegd bij een campagne.

Na ruim vier jaar vormgeven aan de zichtbaarheid van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden, werken aan de kernwaarden van Water Natuurlijk en het initiëren van diverse projectcommunicatietrajecten voor specifieke doelgroepen is het tijd om afscheid te nemen.

Ik ga de komende tijd mij verder verdiepen in (neuro)communicatie- marketingopdrachten en gedragsbeïnvloeding. Wat  gebeurt er in het hoofd van een mens wanneer hij of zij een keuze maakt? en welke manier van communicatie past daarbij. Het is een vorm van communicatie en marketing waarbij ik gebruik maak van kennis die is opgedaan uit hersenonderzoek en psychologie.

Met name het publieke domein met participatietrajecten, de omgevingswet en de energietransitie heeft mijn belangstelling.

Aan anderen de eer en ook het plezier om de taken over te nemen. Ik heb er vertrouwen in dat de fractie met acht personen dit prima zelf kan oppakken. Waar nodig begeleid ik graag maar dan op de achtergrond.

Toon alle berichten in deze rubriek