Aftermovie Clean-up activiteit met Plastic Soup surfer en suppers

Aftermovie; van onze Clean-up activiteit op zondagmiddag 17 maart. Een impressie van een hele vloot aan suppers en diverse bootjes in de Oudegracht.

Met de  schoonmaakactie brengen de deelnemers de Utrechtse inwoners en bezoekers van de steden het belang van gezond water in de grachten onder de aandacht. Voorkomen van plastic zwerfafval in het water vraagt om gedragsverandering van ons allemaal. Water Natuurlijk zet zich in om samen met andere partijen het zwerfafval in het water terug te dringen. Minder zwerfafval is goed voor het milieu en scheelt aanzienlijk in de opruimkosten voor waterschappen

Aan het woord komen Els Otterman, Lijsttrekker van Water Natuurlijk-De Stichtse Rijnlanden, Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer, Karin Boelhouwer Groen Links Provincie Utrecht en Viktor Everard D66 wethouder gemeente Utrecht. Wij danken alle kandidaten en deelnemers voor steun en inzet. De volgende slag is samen Doen!

Groen Links en D66 doen niet zelfstandig mee met de Waterschap verkiezingen en steunen Water Natuurlijk.

Toon alle berichten in deze rubriek