Begroting 2022 ‘Koersvast en toekomstbestendig’

Water Natuurlijk heeft ingestemd met een degelijke begroting 2022. Hiermee kan HDSR goede stappen zetten. Vanuit een gevoel voor urgentie blijven de vragen relevant: moet/kan er meer, moeten/kunnen we sneller? Meerdere fracties verwoorden dit urgentiebesef.
De begroting 2022 staat in teken van vooruitgang, samenwerking en verandering, is gericht op de lange termijn, streeft integrale benadering na, wil inspelen op een veranderende omgeving en uitdagingen aan het waterschap. Het recent gehouden Deltacongres heeft de urgentie van een aantal opgaven nog eens benadrukt: klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit én noodzakelijke samenwerking op verschillende schaalniveaus. Terwijl gewerkt werd aan deze begroting werd een IPCC rapport gepubliceerd waaruit bleek dat 1,5 graden opwarming eerder zal worden bereikt dan tot nu toe aangenomen. Het KNMI gaf met Klimaatsignaal 2021 tussentijds een stand van zaken en zal in 2023 nieuwe klimaatscenario’s uitbrengen. Heel relevant voor het werk van het waterschap.
De nieuwe Regionale Veenweide Strategie die wij in maart 2022 (na vaststelling door de provinciale staten van Utrecht)  bespreken, is een gebiedsopgave voor een aantal overheden samen, en met de stakeholders in het gebied. Hoewel nog omgeven met veel onzekerheden en kennis nog volop wordt ontwikkeld is duidelijk dat er grote effecten zullen zijn op de robuustheid van het watersysteem en de waterkwaliteit. Veel extra zoet water zal nodig zijn. Dit vergt extra berging in het gebied en ook aanvoer van buiten het gebied. Dat is zeker. Maar hoeveel en op welke wijze en waar zijn nog openstaande vragen. Vandaar dat we blij zijn met de toezegging van hoogheemraad Bert de Groot om meer varianten te betrekken in het onderzoek welke middelen passen in het doel van 50% minder bodemdaling in 2030.
Lees hier de spreektekst van fractievoorzitter Martin Jansen.
Toon alle berichten in deze rubriek