Blog van Els “Het bloedmooie Langbroekerweteringgebied”

Els Otterman zit namens Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Els bericht in deze rubriek (on)regelmatig over haar belevenissen als hoogheemraad.

Het bloedmooie Langbroekerweteringgebied.

Ik weet niet of u wel eens in het Langbroekerwetering geweest bent? Dat is het gebied op de westelijke flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Het is werkelijk een waanzinnig mooi gebied. Een lappendeken van natuurgebiedjes, landbouwperceeltjes, landgoederen en smalle weggetjes. Ik fiets er graag! Aan de voet van de heuvelrug was er vroeger moeras. Dat is het tegenwoordig niet meer, maar het waterbeheer is er nog steeds een uitdaging.

Het gebied is wat waterbeheer betreft opgedeeld in veel kleine peilgebiedjes, allemaal met hun eigen specifieke waterpeil, geoptimaliseerd voor het grondgebruik op het betreffende perceel. Of zoals het Houtens Nieuws het deze week omschrijft: “Een uitgekiend stelsel van gemalen, stuwen en sluizen, een knap staaltje waterbeheer.” Prachtig maatwerk. Want landbouwers willen meestal een laag waterpeil en natuurbeheerders verlangen meestal wat nattere omstandigheden.

Maar is dit de manier zoals we het ook in de toekomst moeten blijven doen? Al die peilgebiedjes moeten wel beheerd worden?

Lees verder

Toon alle berichten in deze rubriek