Bouwen in Rijnenburg: nee, tenzij klimaat- en bodemdalingsbestendig

Op 4 maart 2020 werd door het Algemeen Bestuur unaniem een motie aangenomen (ingediend door Jaap van der Heijden namens Water Natuurlijk)  waarin het college van dijkgraaf en hoogheemraden werd opgeroepen om in gesprek te gaan met rijk, gemeenten en provincies over de polder Rijnenburg. Rijnenburg heeft een zakkende veenbodem, delen van de polder liggen laag en zijn gevoelig voor wateroverlast. Het volledig volbouwen van Rijnenburg staat daarmee haaks op water en bodem centraal stellen bij de ruimtelijke inrichting.

Waarom vinden we dat als AB, DB en als Water Natuurlijk? Niet omdat we de woningnood niet belangrijk vinden, integendeel. Maar woningbouw kan, waar dan ook, in een tijd dat we in toenemende mate de gevolgen ondervinden van de klimaatverandering, alleen op een slimme klimaatadaptieve manier plaatsvinden en eigenlijk niet meer in laaggelegen veenpolders. De kosten op middellange termijn – en dan gaat het niet alleen over geld – als dat niet gebeurt, kunnen dan veel te hoog worden.

Op 23 februari heeft de gemeente Utrecht een ontwerpvisie Rijnenburg gepubliceerd. Op basis hiervan en in vervolg op de motie van het Algemeen Bestuur werd er door het college een brief gestuurd aan de genoemde gemeenten. Daarbij is gebruik gemaakt van een studie van Deltares onder de titel: ‘Wat als de waterbom elders in Nederlands was gevallen?’. Daarin wordt de situatie in Limburg van vorig jaar zomer, waarbij over een breed front 175 mm regen viel in 48 uur, gemodelleerd naar andere plekken in Nederland. Door de rekenaars en experts van HDSR is op basis van de studie van Deltares een plattegrond gemaakt waarin de effecten te zien zijn van een dergelijke enorme hoeveelheid regenval in het HDSR-gebied. Rijnenburg staat dan volledig onder water.

Water Natuurlijk neemt aan dat de gemeente Utrecht, andere gemeenten, de provincie en het rijk van de brief goede nota zullen nemen en HDSR zo spoedig mogelijk zal uitnodigen voor gesprekken over de toekomst van Rijnenburg.

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek