De grootste warmtepomp van Nederland komt in Utrecht!

Aquathermie, warmte uit water, is de aanwending van warmte  uit waterbronnen ten behoeve van de verwarming of koeling van gebouwen. Er bestaat TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) en TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater). Waterschappen zijn bronhouder van TEO en TEA en beschikken over de benodigde kennis van afvalwater en oppervlaktewater. Er bestaat ook TED (Thermische Energie uit Drinkwater), daar gaan de gezamenlijke drinkwaterbedrijven over.

Waterschappen kunnen via aquathermie een grote bijdrage leveren in de energietransitie. Water Natuurlijk is voorstander dat HDSR een meer actieve rol in de warmteketen inneemt. Ook in het waterbeheerprogramma ‘Stroomopwaarts’ en de duurzaamheidsvisie ‘Doen, denken, duurzaam’ geeft HDSR aan actief met aquathermie aan de slag te willen.  Eventueel zouden we willen dat HDSR (financieel of anderszins) participeert in pilots met aquathermie. Zo kan het effect onderzocht worden op de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit en tevens de waterzuivering. HDSR en Rijkswaterstaat hebben al een TEO-pilot opgestart i.s.m. onder andere de gemeente Utrecht, STOWA en Deltares bij het bouwproject De Merwedekanaalzone in Utrecht waar zo’n 5500 woningen moeten komen. Uit het Merwedekanaal kan dan warmte worden opgewekt en gecombineerd met een Warmte-Koude-Opslag kan er tevens koeling worden opgewekt uit het oppervlaktewater.

Op de korte termijn kan HDSR zelf warmte gaan leveren voor het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen uit afvalwater. Dit kan ook een positief effect hebben op ecologie en waterkwaliteit omdat het  warmte uit afvalwater tot nu toe samen met het effluent ‘geloosd’ wordt op het oppervlaktewater.

Water Natuurlijk is daarom best trots op het feit dat mede dankzij de actieve inzet van onze hoogheemraden Constatijn Jansen op de Haar (PvdA, portefeuillehouder rioolwaterzuiveringen en circulariteit) en onze eigen Els Otterman (portefeuillehouder duurzaamheid) op 5 juli het startsein werd gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp van Nederland op het terrein van de rioolwaterzuivering in Utrecht. In samenwerking met Eneco kunnen rond de jaarwisseling 2023/2024 zo’n 20.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein van duurzame warmte worden voorzien! Dat is ongeveer 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein. Ook het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren.

Els Otterman: “Aquathermie is een duurzame warmtebron met veel potentie, zonder de bezwaren van wind- en zonne-energie. Maar liefst 40% van de woningen en bedrijfsgebouwen in onze regio kunnen  we verwarmen met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. De bouw van deze warmtepomp is dan ook een prachtig inspirerend en concreet voorbeeld voor gemeenten, energiebedrijven en andere samenwerkingspartners!

 

Toon alle berichten in deze rubriek