Debat over toekomst Rijnenburg met HDSR

Op initiatief van de Provinciale Staten vond op 28 mei jl een conferentie plaats over de toekomst en bestemming van Rijnenburg, de polder tussen de A12 en A2 in de gemeente Utrecht. Waterstaatkundig zou het beter zijn om te zeggen dat Rijnenburg ligt de Leidsche Rijn, de Meerndijk, de voormalige Taatse en Galecopperdijk en de Noord-IJsseldijk. Rijnenburg is ook de polder waar één van de oudste afwateringskanaaltjes is gegraven, de Heijcop (ook wel Lange Vliet) genoemd, uit 1385. Het waterschap Heycop is één van de voorlopers van HDSR.

Onder meer de verantwoordelijk gedeputeerde (Huib van Essen), de verantwoordelijk wethouder (Klaas Verschuure) als de verantwoordelijk hoogheemraad (Els Otterman) van HDSR waren onder de sprekers. Het werd een interessante middag waarin alle facetten van Rijnenburg werden besproken: de complexe bodemstructuur, de vele claims op de polder (wonen, recreatie, sport en energielandschap) en de ontsluiting via o.a. openbaar vervoer kwam aan bod. Het Algemeen Bestuur van HDSR heeft op initiatief van Water Natuurlijk unaniem een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat voor woningbouw Rijnenburg niet direct geschikt is omdat de noordkant van de polder (tegen de A12 aan) het “putje” van de provincie Utrecht is. De conferentie had in ieder geval als resultaat dat HDSR nu ook uitgenodigd is bij andere, omliggende, gemeenten en ontwikkelaars om het watersysteem te bespreken in de polder. De conferentie kunt u hier terugzien.

Toon alle berichten in deze rubriek