Deltacongres 2021: Water en bodem sturend voor ruimtelijke ontwikkeling

Op 11 november 2021 vond in Maastricht en online het Deltacongres 2021 plaats. Zowel in het algemene gedeelte als in de parallelsessies stond de urgentie van klimaatadaptatie centraal. In de woorden van Peter Glas, de deltacommissaris: “Bij alle opgaven waarvoor we in Nederland gesteld staan is water het verbindende element. Zorg ervoor dat het water en ook de bodem sturend zijn en iedere schop in de grond klimaatbestendig is.”

Uiteraard werd er teruggekeken op de watersnood in Limburg in het afgelopen voorjaar. De dijkgraaf van het Waterschap Limburg, Patrick van den Broeck, benadrukte dat de kosten van de gevolgen van de klimaatverandering veel hoger kunnen zijn dan nu investeren in maatregelen: “De totale schade is geschat op 1,8 miljard euro. Het verbeteren van de waterveiligheid is een project voor héél Nederland, te beginnen in Limburg.

Hoogheemraad namens Water Natuurlijk HDSR Els Otterman: “Water en bodem moeten leidend worden bij de inrichting van de ruimte. Op die manier zorgen we voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van ons land. Daarvoor willen we aan tafel zitten als keuzes gemaakt worden, zowel bij nieuwbouw- als bij herstructureringsprojecten. Wij brengen expertise en specialistische kennis mee, waar we met zijn allen in de toekomst profijt van hebben. Laten we samen met gemeenten, provincie en andere partners onze prachtige regio leefbaar en toekomstbestendig maken.”

Over hoe water, bodem en duurzaamheid leidend zijn bij het project de Sterke Lekdijk, vertelt Els in dit filmpje meer.

Een samenvatting van het Deltacongres en links naar alle sheets en filmpjes is te vinden in de speciale uitgave van het magazine van Deltaprogramma.

Toon alle berichten in deze rubriek