Dijkdriedaagse leerzaam, innovatief en inspirerend

Els Otterman, onze hoogheemraad, wilde graag op een sportieve, innovatieve, leerzame en inspirerende manier bewoners, AB-leden, andere overheden en instanties en geïnteresseerden betrekken bij de versterking van de Lekdijk – wellicht het grootste project van HDSR in deze periode. Samen met dijkgraaf Jeroen Haan ontwikkelde ze daartoe de Dijkdriedaagse: in 3 dagen werd er gewandeld langs de Lekdijk, van Amerongen tot en met Schoonhoven. In totaal liepen er zo’n kleine 100 mensen mee: van gemeenteraadsleden, statenleden, bewoners tot agrariërs en leden van diverse natuurorganisaties. Els Otterman en Jeroen Haan liepen alle drie de dagen mee, evenals sommige ambtenaren en bewoners. Namens Water Natuurlijk liep Martin Jansen op de eerste dag en Harmke van Dam en Gerda Oskam op de tweede dag mee. Ook andere DB- en AB-leden wandelden (delen) mee. Elke dag waren er ook tal van gastsprekers die uitleg gaven over nut en noodzaak van de versterking van de Lekdijk. Zo waren er sprekers van Rijkswaterstaat, van de website waterpeilen.nl, ambtenaren van HDSR die een volledig innovatieve manier van aanbesteden hebben ontwikkeld waardoor bijvoorbeeld emissieloos bouwen mogelijk kan worden, ambtenaren van het Hoogwater Beschermings Programma, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en  vertegenwoordigers van LTO Noord.  

Een aantal bewoners gebruikten de wandeltocht om hun zorgen te delen over de grondverwervingsstrategie van HDSR. Een grondverwervingsstrategie die in twee keer is aangenomen door het Algemeen Bestuur, waarbij de communicatie met bewoners essentieel is. Els Otterman: “Zowel met het Algemeen Bestuur, als in onze keukentafelgesprekken en door onze gebiedsmanagers wordt vaak gesproken over de grondverwerving die nodig is voor de beheerstabiliteit van de dijk. Dit zijn geen gemakkelijke gesprekken, maar bijzonder en ook mooi dat tijdens deze Dijkdriedaagse kritische bewoners en grondeigenaren hun persoonlijke situatie wederom wilden en konden delen. Alle facetten van de dijkversterking kwamen voorbij tijdens de wandeling die door onze ambtenaren geweldig goed georganiseerd was. Door de vele deelnemers en de publiciteit die deze Dijkdriedaagse kreeg, hoop ik dat ons belangrijke en mooie werk voor de veiligheid van Nederland, meer gaat leven bij iedereen.”

Een terugblik op dag 1 van de dijkdriedaagse vindt u hier, dag 2 hier en op dag 3 hier.

 

Toon alle berichten in deze rubriek