Droogte, bos en natuur op de Utrechtse Heuvelrug

In het prachtige bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug is de waterbalans verstoord door onder andere het onttrekken van drinkwater, de aanplant van naaldbossen de snelle afvoer van kwelwater. Droogte wordt daarom een steeds groter probleem. Daarnaast bezoeken bijna 18 miljoen mensen dit mooie, maar kwetsbare gebied en zorgen de vele heerlijke wandelpaden voor versnippering van natuur. Tot slot is er veel woningbouw gepland in en rondom de dorpen en steden op de Utrechtse Heuvelrug. Samen met vele partners zal HDSR daarom moeten gaan werken aan oplossingen voor deze problemen.

Door Flux Landscape Architecture is daarvoor een mogelijke oplossingsstrategie bedacht in opdracht van de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het hele rapport vindt u hier, een samenvatting ervan hier en een interview hierover op RTV Utrecht vindt u hier. Ook Sterk Consulting, een bureau voor water- en omgevingsvraagstukken, heeft in opdracht van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verstoorde waterbalans op de Utrechtse Heuvelrug te bestrijden.

Dat er beleid en maatregelen nodig zijn, is duidelijk. De komende tijd zullen wij als Water Natuurlijk HDSR hierin onze strategie bepalen.

Toon alle berichten in deze rubriek