Een oplossing voor de nieuwe brug over de Heycop in Kockengen

In het AD/UN van 12 en 13 februari 2020 en ook al in de VAR (de regionale krant van de Vecht- Amstel- en Rijnstreek) van 6 februari 2020 stond een artikel over het ongemak dat bewoners van Kockengen ondervinden van de nieuwe brug over de Heycop die ter plekke overigens Bijleveld genaamd is, maar loopt tussen de weg Heicop en de Korte Kerkweg/Drie Stammenweg. De brug is drie maanden geleden geplaatst en eigendom van de gemeente Stichtse Vecht. Namens de fractie van Water Natuurlijk is Gerda Oskam op woensdag 12 februari gaan kijken naar de brug en heeft met omwonenden gesproken. Gerda Oskam: “om over de brug te kunnen gaan vanuit de Drie Stammenweg leidt een stevige helling naar de brug, De brug zelf heeft een scherpe knik naar het hoogste punt van de brug. Voor mindervaliden en ouderen die minder goed ter been zijn, is zowel naar het hoogste punt van de brug komen als er van af gaan, inderdaad een uitdaging.” Daarom had de fractie van Water Natuurlijk  schriftelijke vragen ingediend bij het Hoogheemraadschap die inmiddels beantwoord zijn. Uit de antwoorden blijkt dat de standaardvoorwaarde voor een brug een doorvaarthoogte van minimaal 0,8 m is. “Op de vraag van de gemeente Stichtse Vecht  wat in dit concrete geval minimaal vereist is, heeft het waterschap 0,65 m aangegeven. Bij een kleinere hoogte lukt het niet meer om er met een onderhoudsboot onderdoor te varen. De gemeente heeft deze hoogte in een aanvraag voor een watervergunning aangegeven en het waterschap heeft conform aanvraag vergund. Er is geen verzoek van de gemeente geweest voor een lagere brug, noch is het waterschap de vraag gesteld of het onderhoud anders geregeld kan worden.”

Na een proef met een begrafenisauto die niet over de brug kon, bleek het voor de gemeente toch noodzakelijk om de brug aan te passen. De brug zal worden afgevlakt zodat het voor minder validen de brug ook veilig is. Zo wordt de hellingsgraad teruggebracht van 17,5% naar 8% en wordt de bestrating aangepast. De werkzaamheden zullen in de tweede helft van mei plaatsvinden.

Gerda Oskam: “Water Natuurlijk hecht sterk aan een inclusieve samenleving en we zijn blij dat de brug gaat worden aangepast. Betere communicatie had wellicht wel onduidelijkheid, vervelende incidenten en misinformatie bij bewoners kunnen voorkomen.”

Toon alle berichten in deze rubriek