Een sterke èn mooie Lekdijk!

Deze week besprak het Algemeen bestuur twee voorstellen voor het project van de sterke Lekdijk, waarmee de Lekdijk toekomstbestendig wordt gemaakt. Lees hier  meer informatie over dit project.

Het ene voorstel betrof een verhoging van het krediet. Het krediet dat nodig is om het project te realiseren. Bij grote projecten is het gebruikelijk dat er tussendoor hercalculatie plaatsvindt. De verhoging die wordt doorgevoerd is wat Water Natuurlijk betreft een logisch gevolg van de hercalculatie. We hebben er alle vertrouwen in dat met het nu beschikbare budget het grote project op een goede manier kan worden uitgevoerd.
Synergievoordelen
Ook sprak het Algemeen bestuur over een voorstel van het college om een synergie budget vast te stellen. Met dit budget kunnen goede voorstellen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd gefinancierd worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de biodiversiteit langs de Lekdijk worden vergroot of kan het waterschap bijdragen aan het in standhouden van een cultuurhistorisch element. Water Natuurlijk is blij dat HDSR met dit budget goede projecten die de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de cultuurhistorie langs de Lekdijk versterken en die niet uit het reguliere budget voor het versterken van de Lekdijk kunnen worden gefinancierd toch mogelijk gemaakt kunnen worden. Het waterschap toont zich hiermee een overheid die actief werk maakt van het versterken van de biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit op en rondom de dijk. Voorbeelden van projecten die hiermee mede gefinancierd kunnen worden zijn bijvoorbeeld buitendijkse natuurontwikkeling door middel van dijkputten en het zichtbaar maken van de oude afdamming van de Kromme Rijn. Zie hier voor meer voorbeelden.
Toon alle berichten in deze rubriek