Een uitdaging

Water Natuurlijk gaat 2020 in als grootste partij in waterschapsland. Om die positie te behouden zal onze partij moeten veranderen. Een uitdaging.

Na het succesvolle verkiezingsjaar 2019 kan Water Natuurlijk zich weer op inhoud richten, op het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in Nederland, in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is.

Water Natuurlijk begon als Gideonsbende van vooral ‘groen’ gemotiveerde waterschapsbestuurders in een vooral technocratische bestuursstructuur. Waterbeheer, was daarbij een axioma, is niet gebonden aan bestaande politieke kaders. Water Natuurlijk telt dan ook toonaangevende leden met uiteenlopende politieke denominaties. Dat is haar kracht, maar campagne-technisch en organisatorisch ook haar zwakte; dat hebben de verkiezingen laten zien.

Om haar positie te versterken wil Water Natuurlijk een zekere professionalisering in gang zetten. Ze wil de leden directer te betrekken bij de gang van zaken in de waterschappen, door in ieder waterschap een afdeling in te richten. Zo’n afdeling moet zich vooral richten op het voeden van de fractie in het waterschapsbestuur, de werving van actieve leden en de contacten met geestverwante maatschappelijke organisaties. Daarnaast moet de ontwikkeling van het gedachtegoed van het waterbeheer wordt ontwikkeld en gedeeld, intern maar vooral ook samen met geestverwanten. Een Algemene Ledenvergadering moet op 25 april 2020 hiertoe de eerste stappen zetten.

In de meeste in Regio West gelegen waterschappen heeft dat intussen geleid tot initiatieven om een eigen afdeling te vormen, los van de regio. Ook in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen we zo’n initiatief op gang brengen. We trekken daar de nodige tijd voor uit en willen niet forceren. Dit jaar heeft ook duidelijk gemaakt, dat dit zeker niet vanzelf zal gaan. Er is niet alleen een brede omwenteling in het maatschappelijk denken nodig, maar ook persoonlijke inzet.

IK hoop dat dat een van de redenen is, waarom je – net als ik – lid bent van Water Natuurlijk, onze (a)politieke waterpartij. Tot ziens in 2020!

Tjark Reininga (secretaris Water Natuurlijk regio West).

Toon alle berichten in deze rubriek