Even voorstellen Jaap van der Heijden kandidaat 3

Jaap van der Heijden;

Het is belangrijk om op alle fronten te verduurzamen

Ik ben woonachtig in Utrecht, 32 jaar en afgestudeerd als jurist. Sinds juni 2018 zit ik namens Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur. Ik ben sindsdien verreweg het jongste AB-lid. Het zou goed zijn als ook de komende periode de verjonging van het waterschapsbestuur zou doorzetten. Juist de jonge generatie krijgt straks het meest te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Het is tijd dat het geluid van mensen uit het stedelijk gebied gelijkwaardig doorklinkt in het bestuur. Daar wil ik me graag verder voor inzetten.

In de afgelopen periode heb ik mij vooral ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke ordeningsregelgeving van het waterschap en voor het verduurzamen van de organisatie van het waterschap zelf.

Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur ben ik werkzaam als beleidsmedewerker binnenlandse zaken, wonen en ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer bij de GroenLinks-fractie.

Relevant voor mijn werk in het waterschap is mijn kennis en ervaring met de (invoering van de) Omgevingswet. Met de komst van dit nieuwe juridische kader voor het ruimtelijke ordeningsbeleid verandert er ook voor de waterschappen veel. Het is met de komst van dit nieuwe stelsel naar mijn overtuiging nog belangrijker dat in het bestuur mensen komen die de uitvoering goed in de gaten kunnen houden en die ook weten wat er in er stedelijk gebied leeft. Want de rol van inwoners wordt de komende jaren steeds belangrijker. En dan moeten ook de mensen in de stad goed betrokken zijn bij het werk van het waterschap.

Om als waterschap klaar te zijn voor de toekomst is het belangrijk om op alle fronten te verduurzamen.

LinkedIn Jaap van der Heijden 

Twitter Jaap van der Heijden

Toon alle berichten in deze rubriek