Even voorstellen Rens de Boer kandidaat 8

Rens de Boer;

“Tijdens mijn dagelijkse werk als stadsecoloog maak ik me elke dag sterk voor vergroening van steden, en daarbij kom ik steeds vaker de waterschappen tegen. De impact van het waterschap is niet alleen gericht op ons watersysteem, maar gaat over onze hele leefomgeving. Ook in de steden en dorpen!

Ik wil mij samen met Water Natuurlijk inzetten voor een actieve rol van het waterschap in het klimaatadaptief maken van steden en dorpen, maar ook voor een evenwichtige landbouw in het buitengebied. Als jonge kandidaat heb ik geen verleden in het openbaar bestuur, maar kan ik keuzes maken zonder beperkt te worden door vastgeroeste gewoonten om het waterschap de rol te laten vervullen die past bij het klimaat en de maatschappij van nu”.

Mijn netwerk:

Ecoloog, bestuurder bij diverse natuurverenigingen

Toon alle berichten in deze rubriek