Gewijzigd initiatiefwet geborgde zetels aangenomen door de Tweede Kamer

Water Natuurlijk is voorstander van het volledig democratisch maken van waterschappen. De Tweede Kamerleden Laura Bromet van GroenLinks en Tjeerd de Groot van D66 stelden daartoe een initiatiefwet op dat inclusief een amendement van de ChristenUnie, is aangenomen door de Tweede Kamer op 31 mei.

De gewijzigde initiatiefwet houdt in dat de geborgde zetels beperkt worden tot 2 voor ongebouwd en 2 voor natuur. Bedrijven krijgen geen geborgde zetels meer. Ook krijgen geborgden niet meer standaard een plek in het dagelijks bestuur van een waterschap. Nog altijd niet helemaal democratisch, maar een flinke stap vooruit in vergelijking met de huidige situatie!

De VVD probeerde nog om uitstel voor de invoering van de wet, tot na de waterschapsverkiezingen van maart 2023, maar een motie daartoe werd verworpen. Wel werd een overgangstermijn bepaald voor de aanpassing in de provinciale regelementen die nodig zijn voor de aanpassing van het Algemeen Bestuur van een waterschap: de omvang van het Algemeen Bestuur van een waterschap blijft gelijk als de provincies het reglement niet voor 1 januari 2023 opnieuw hebben vastgesteld. Water Natuurlijk HDSR heeft inmiddels de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht opgeroepen om haast te maken met de aanpassing in de reglementen. We zullen ook dezelfde partijen in de Provinciale Staten van Zuid Holland daartoe oproepen.

Wanneer het wetsvoorstel behandeld zal worden in de Eerste Kamer is op dit moment niet geheel duidelijk.

Toon alle berichten in deze rubriek