Goed nieuws voor de Kromme Rijn: einde dieselboten in zicht!

Water Natuurlijk is blij te kunnen melden dat januari jl. (eindelijk) bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden tussen het waterschap en de gemeenten Bunnik en Utrecht over het varen met brandstofmotoren op de Kromme Rijn. Met positief resultaat!

Alle betrokken bestuurders blijken qua ambitie op de lijn te zitten dat het varen met brandstofmotoren op de benedenloop van de Kromme Rijn (tussen de Waterlinieweg in Utrecht en de stuw bij Werkhoven) beëindigd moet worden. Net als op de bovenloop, waar het al eerder werd verboden. Daarbij is voorgesteld om een overgangstermijn van 3 jaar te hanteren, wat zou betekenen dat 2024 het laatste jaar is dat hier met brandstofmotoren gevaren kan worden. Binnenkort wordt hierover een intentieverklaring opgesteld en komt er een voorstel hoe dit qua regelgeving en handhaving dan gezamenlijk opgepakt gaat worden.

Onze zorgen over de toenemende drukte op het water zijn voorlopig nog niet opgelost. Het uitfaseren van de dieselmotoren is een belangrijke stap, maar er zijn aanvullende maatregelen nodig om de overlast, verstoring en onveilige situaties in te perken en de natuur-, milieu- en omgevingskwaliteiten te beschermen.

Wij zullen het allemaal goed blijven volgen en houden jullie op de hoogte. Dat geldt bij voorkeur ook andersom: laat het ons vooral weten als je iets te melden hebt.

Toon alle berichten in deze rubriek