HDSR past verouderd motto over Droge Voeten aan!

Van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat: eindelijk gaat HDSR het huidige achterhaalde waterschapsmotto “Veilige Dijken – Droge Voeten – Schoon Water” aanpassen. Dankzij een motie van Harmke van Dam namens Water Natuurlijk, die in het AB van 6 juli met brede steun is aangenomen. De motie is mede-ondertekend door PvdD, PvdA, AWP en 50 Plus.

Het oude motto doet al lang geen recht meer aan de hedendaagse wateropgaven en bredere taakopvatting van het waterschap, zoals verwoord in de Visie Toekomstbestendig Waterbeheer. Met name ‘Droge Voeten’ is veel te beperkt als kernboodschap. Voor de bekendheid van het veelzijdige waterschapswerk is het minstens zo belangrijk dat ook taken als aanpak verdroging, borgen van voldoende water van goede kwaliteit en tegengaan bodemdaling kernachtig gecommuniceerd worden.

De viering dit jaar van 900 jaar Waterbeheer biedt een mooie gelegenheid om niet alleen terug te blikken, maar ook om de aandacht te vestigen op het waterbeheer van de toekomst. De voorbereiding van de waterschapsverkiezingen in 2023 geeft extra momentum om nu het achterhaalde motto te vervangen door een toekomstgerichte versie.

In de motie “van Droge Voeten naar Voldoende Water op Maat” wordt het college van dijkgraaf en hoogheemraden verzocht:

  • om ruim voor de komende waterschapsverkiezingen met een voorstel te komen om het motto van HDSR te moderniseren in de geest van het waterbeheerplan;
  • en het nieuwe motto zo mogelijk te gebruiken bij de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar 900 jaar Waterbeheer.

Dijkgraaf Jeroen Haan, portefeuillehouder op dit punt, gaf volmondig toe dat het tijd wordt voor een nieuw eigentijds motto. Het college gaat dit met de communicatieadviseurs na de zomervakantie met plezier oppakken. De verwachting is dat vrij snel wat varianten op tafel kunnen liggen. Vervolgens zou het moeten lukken het nieuwe motto te presenteren bij de afsluiting van 900 jaar Waterbeheer in oktober. Daar kijken wij alvast naar uit.

Voor volledige doorvoering in alle communicatiemiddelen is meer tijd nodig. Dat gebeurt gaandeweg, wanneer spullen als briefpapier en dienstauto’s aan vervanging toe zijn.

Uit oogpunt van duurzaamheid, beperking verspilling en kostenbesparing is dat geheel in lijn met de intentie van Water Natuurlijk. Wij vinden het geen probleem als we de komende jaren nog af en toe het oude motto tegen komen. Tijd om te wennen en ondertussen door met vernieuwen.

 

Toon alle berichten in deze rubriek