Uitnodiging voor de thema-avond “Biodiversiteit Versterken” op maandag 25 januari 2021

Op deze avond geeft stadsecoloog Floris Brekelmans een inkijkje vanuit zijn werk in Utrecht; hoogheemraad Els Otterman en HDSR projectleider Jannet Kamminga vertellen hoe HDSR werkt aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Doel van de interactieve avond is informeren en inventariseren wat de komende paar jaar in het HDSR gebied te verbeteren is, hoe we dat kunnen doen en wie ons daarbij willen helpen. We horen daarom graag welke problemen in de praktijk worden gesignaleerd. Ideeën over en ervaringen met biodiversiteit brengen we in bij HDSR. Hiermee willen we bereiken dat HDSR deze meeneemt in werkzaamheden en projecten.

Wil je meedoen op deze digitale avond die begint om 20.00 uur? Meld je a.u.b. aan vóór 4 januari, via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com onder vermelding van je naam, woonplaats en – indien van toepassing – de organisatie waar je bij betrokken bent. Stuur deze uitnodiging in de nieuwsbrief ook gerust door naar andere belangstellenden.

We informeren je dan in januari verder.

Met vriendelijke groet,

Agaath Dekker-Groen en Harmke van Dam, Water Natuurlijk regio HDSR

.

Toon alle berichten in deze rubriek