Het nieuwe waterbeheerprogramma (2022-2027) is stroomopwaarts toekomstbestendig

Woordvoerder Diederik van der Molen was lovend over het nieuwe concept-waterbeheerprogramma (lees hier de tekstversie) 2022 – 2027.  Het zal nu vrij gegeven worden voor inspraak gedurende 6 weken.

Het nieuwe waterbeheerprogramma voor de periode 2022 tot en met 2027 begint met een citaat uit een gedicht van Paolo Cognetti, de acht bergen: “Ik begon iets te snappen, namelijk dat voor een riviervis alles met de stroom mee komt: insecten, takken, bladeren, wat dan ook. Daarom kijkt hij stroomopwaarts, in afwachting van hetgeen eraan komt. Als het punt waarin je je in een rivier onderdompelt het heden is, dacht ik, dan is het verleden het water dat langs je is gespoeld, dat verder stroomafwaarts gaat, waar er niets meer voor je is, terwijl de toekomst het water is dat van boven komt en gevaren en verrassingen met zich meebrengt.

Er ligt een heel mooi ontwerp Waterbeheerprogramma. Water Natuurlijk is eigenlijk best wel trots dat dit er nu na 2 jaar coalitie ligt en terecht dat er ook complimenten zijn vanuit de oppositie. De titel is mooi gekozen, “Stroomopwaarts”. We hebben echt het gevoel dat HDSR bij de relevante tafels aanwezig is om aan de voorkant invloed uit te oefenen op vraagstukken als ruimtelijke ordening en de energietransitie.

Het thema is ‘stroomopwaarts’, een werkwijze om aan de voorkant mee te doen en ieder voeg te betrekken. Daarnaast staat het Waterbeheerprogramma boordevol ambities.

Waterschap, provincie en diverse andere partijen werken samen op en langs de Utrechtse Heuvelrug in de Blauwe Agenda. Doel is water vasthouden en ons grondwater beschermen. Wij vonden bij de commissiebehandeling dat er een tandje bij deze ambitie kan, van participeren naar meer realiseren. Er liggen kansen om dat samen met het Utrechts Landschap op te pakken. U heeft dit nu goed verwerkt, waarvoor dank.

Het College heeft eind 2020 een motie van het Algemeen Bestuur overgenomen waarin wordt gesteld dat het beheer ecologisch moet zijn, tenzij dat echt niet kan. De strekking van die motie zien we nu terug.

Het is een mooi en belangrijk document, dat de koers uit zet voor de komende jaren. Water Natuurlijk stemt er mee in dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd. We zijn benieuwd naar de inspraakreacties! Daarna krijgen we het Waterbeheerprogramma ter vaststelling langs.

Toon alle berichten in deze rubriek