Instemming met het Groot Onderhoudsplan Zuiver

Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het realiseren van schoon water. Eén van de manieren waarop dat gebeurt is door het zuiveren van water in de verschillende zuiveringsinstallaties. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft er door het gebied een aantal staan. Afvalwater wordt daar gezuiverd. Deze installaties moeten uiteraard ook goed onderhouden worden. Daarvoor is een onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoud wordt op een planmatige wijze uitgevoerd. Tot nu was het onderhoudsplan steeds 5 jaar. Omdat goed onderhoud uitgaat van een langere periode dan 5 jaar is nu een zogenaamd voortrollend onderhoudsplan opgesteld.

Water Natuurlijk vindt het verstandig om verder vooruit te kijken bij het groot onderhoud van de voor ons waterschap belangrijke zuiveringsinstallaties. De fractie is ook blij met het feit dat er in het groot onderhoudsplan veel aandacht is voor duurzaamheid en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat er veel aandacht is voor het ecologisch beheer van de terreinen van de zuiveringsinstallaties. Dit vergroot de biodiversiteit. Verder wordt er de komende periode nog meer werk gemaakt van het terugdringen van het energieverbruik van de zuiveringsinstallaties. Op deze manier draagt het nieuwe groot onderhoudsplan bij aan het verder verduurzamen van de eigen organisatie van het waterschap en aan de ambitie uit het coalitieakkoord om als waterschap energieneutraal te worden.

Toon alle berichten in deze rubriek