IPCC-rapport: water en bodem leidend bij ruimtelijke plannen

Water Natuurlijk is al jaren voorstander van om water en bodem leidend te maken in de ruimtelijke ordening, bij bouwplannen en andere (infrastructurele) opgaven. Dit wordt gelukkig breed gedeeld in het algemeen bestuur en ook in het nieuwe regeerakkoord, staat dit vermeld. Hoe dat er zou moeten uitzien staat in het digitale Waterbeheerplan 2022-2027: ‘stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam‘.

In het nieuwste IPCC-rapport: “impacts, adaptations and vulnerability” staat dat er  een grens is aan de mate waarin we die veranderingen met aanpassingen kunnen opvangen. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “We zien nu al de effecten van klimaatverandering en een toename van weersextremen, ook in Nederland. We moeten ons aanpassen aan die verandering en ons voorbereiden op hogere temperaturen, langdurige droogte en meer neerslag en piekbuien. Daarbij moeten we ver vooruit kijken, maar bovenal nu al handelen. Zo moeten water en bodem leidend zijn voor ruimtelijke plannen. Ook het kabinet onderkent deze noodzaak in het coalitieakkoord. Op korte termijn moeten we dit verankeren in de grote verbouwing van Nederland die aanstaande is. We moeten Nederland niet op de oude manier vol bouwen, maar slimme en waterbewuste keuzes maken. De landelijke maatlat voor klimaatbestendig bouwen die minister de Jonge heeft toegezegd, is hiervoor een belangrijke stap in de goede richting.”

De woonomgeving is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat geldt in het bijzonder voor stedelijke gebieden als Utrecht, Nieuwegein en Houten. Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar (PvdA): ‘De kans op wateroverlast door extreme buien neemt toe. Tegelijkertijd leiden de steeds langere periodes van droogte tot watertekort. Deze toename in extremen vraagt om een andere aanpak in de bebouwde omgeving. In plaats van water af te voeren, willen we het lokaal vasthouden en bergen om het beter te kunnen benutten in tijden van droogte. We willen de stad laten fungeren als spons: water vasthouden als er teveel is en afstaan als het lang droog is’.

HDSR heeft een zeer handige site gemaakt met wat burgers, overheden en andere betrokkenen kunnen doen aan klimaatverandering. Goed om er eens een kijkje te nemen!

 

Toon alle berichten in deze rubriek