Kansen voor erfgoed bij de Lekdijk en Hollandse IJssel

Jaap van der Heijden en Gerda Oskam stelden namens Water Natuurlijk schriftelijke vragen over de Erfgoed Deal die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gesloten met onder meer provincies en gemeenten. In deze deal wordt maar maar liefst 40 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het behoud van historisch erfgoed bij grote projecten, zoals dijkversterkingen. Helaas blijkt uit de antwoorden dat de Unie van Waterschappen niet heeft getekend aan de Erfgoed Deal door onder meer tijdgebrek. Water Natuurlijk vindt dat heel erg jammer, want historisch erfgoed is van grote betekenis voor het feit dat mensen kunnen genieten rondom het water. Individuele waterschappen, zoals het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), kunnen wel projecten voordragen voor financiering uit deze Erfgoed Deal.

Op dit moment worden er plannen gemaakt om zowel de Lekdijk als de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) te versterken en te verbeteren. De Lekdijk is de oudste dijk van Nederland, met veel erfgoed. De GHIJ loopt door historische steden als IJsselstein, Montfoort en Oudewater. Beide dijken kennen ook een geschiedenis vol verhalen door hun prominente rol in de geschiedenis van Nederland, zoals ten tijde van de inundaties voor de Oude Hollandse Waterlinie in 1672. Voor Water Natuurlijk is het een speerpunt om het waterbewustzijn van mensen te vergroten. Via historisch erfgoed kan het soms wat op afstand staande waterschapswerk onder de aandacht gebracht worden van bewoners. Erfgoed en water verbindt ons met onze leefomgeving en zo draagt erfgoed ook bij aan de zichtbaarheid van het waterschap.

Water Natuurlijk zal zich binnenkort buigen over ideeën voor het indienen van projecten in het kader van deze Erfgoeddeal. Heeft u voorstellen hierover, laat het ons weten via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

Toon alle berichten in deze rubriek