Krediet voor realisatie versterking Lekdijk verstrekt

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 mei de eerste tranche van het totale krediet voor de realisatie van de versterking van de Lekdijk verstrekt. Het totale krediet voor het enorme project bedraagt 297 miljoen euro. Grotendeels gedekt door het geld uit het Hoogwater Beschermingsprogramma. De eerste tranche van 197,5 miljoen is verstrekt door het Algemeen Bestuur aan het college. Daarmee is tevens de werkwijze van het Startbesluit Sterke Lekdijk ook van toepassing op de realisatiefase. Dat niet dit AB maar het volgende AB eind 2023 een besluit neemt over het resterend benodigde kredietbedrag, vindt Water Natuurlijk verstandig. We hebben er alle vertrouwen in dat het AB goed geïnformeerd blijft via kwartaal-rapportages en Plan Do Check Act cyclus.

Water Natuurlijk heeft – los van het gevraagde besluit – nog wel enkele vragen over de kwetsbaarheid van dit traject.

Ten eerste over de partners: hoe wordt gehandeld als een partner niet voldoen kan aan de overeenkomst of als de samenwerking gaat haperen? Volgens de verantwoordelijk hoogheemraad, onze eigen Els Otterman, is dit in de samenwerkingsovereenkomst voldoende afgedekt.

Ten tweede hebben we vragen in relatie met de recente rechtelijke uitspraak over stikstof. De bouw van 163 woningen bij Egmond aan de Hoef is geblokkeerd, omdat bij de aanleg enige stikstof vrij komt.  Er ligt een Natura2000-gebied in de buurt waarbij voor de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming gebruik gemaakt is van de stikstofruimte die ontstond door snelheidsverlaging op de snelwegen. De rechter heeft geconcludeerd dat dit niet mag.

Volgens de hoogheemraad is een tijdelijke ontheffing verleend die voldoende ruimte biedt. Daarnaast is het natuurlijk het voornemen om zoveel mogelijk emissieloos de Lekdijk te versterken. Op dit moment ziet het college geen noodzaak om maatregelen voor te bereiden door deze gerechtelijke uitspraak.

 

Toon alle berichten in deze rubriek