Vragen aan Water Natuurlijk?

Heb je vragen voor Water Natuurlijk over onze ambitie en over het werk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden? Dan kun je onderstaande personen benaderen. Met een paar trefwoorden hebben we aangegeven wie waar vandaan komt en wat doet.

Els Otterman (Bunnik) – hoogheemraad, duurzaamheid en energietransitie
Martin Jansen (Odijk) – fractievoorzitter, bestuurszaken, natuur en landschap
Harmke van Dam (Utrecht) – secretaris, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, waterbewustzijn
Agaath Dekker-Groen (Houten) – veilige dijken, peilbeheer, duurzaamheid, energie
Diederik van der Molen (Bilthoven) – financiën en belasting
Gerda Oskam (Vleuten) – communicatie, cultuurhistorie, bodemdaling
Jaap van der Heijden (Utrecht) – omgevingsbeleid (Keur), grondbeleid en waterzuivering

Toon alle berichten in deze rubriek