Motie dwingt waterschap tot beter proces bij de aanpassing van ons belastingstelsel

Water Natuurlijk heeft tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 mei een motie ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor een goede besluitvorming tijdens de Corona-beperkingen. Dit geldt met name bij een belangrijk traject als de aanpassing van het belastingstelsel, wat ieder van ons direct raakt in de portemonnee. De motie vraagt het College om hier landelijk aandacht aan te schenken. Ook wordt gevraagd om het proces zo nodig te temporiseren als de definitieve besluitvorming aan de orde is en plenair bijeenkomen nog niet mogelijk is.

De noodzaak van deze motie bewees zich tijdens de stemming. Na de schorsing kon niet iedereen terug komen in de digitale vergaderruimte. Soms ging de stem via een telefoontje naar iemand die wel in de vergadering zat. Dat was jammer, maar het illustreert het belang van de motie van Water Natuurlijk. Van de 30 leden stemden er 17 voor de motie.

Op 14 mei was er een webinar waarin vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen de tussenstand van het lopende traject presenteerden. De presentatie was helder, maar vooral ook teleurstellend. Er is geen zicht op een toekomstbestendig, eerlijk en uitlegbaar belastingstelsel, dat Water Natuurlijk noodzakelijk vindt voor een goed functionerend waterschap.

Toon alle berichten in deze rubriek