Nieuwe ontwikkelingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel

Al het water in ons gebied is belangrijk, maar bepaald water is belangrijker dan ander water. De twee grootste rivieren in ons gebied zijn de Lek en de Hollandse IJssel, waarvan de laatste gekanaliseerd is. Zowel de Lek als de gekanaliseerde Hollandse IJssel waren jarenlang onderdeel van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) als primaire keringen. De Gekanaliseerde Hollandse Ijssel, die in het gebied van de Stichtse Rijnlanden loopt tussen Nieuwegein en Hekendorp bij Oudewater, is echter afgewaardeerd naar een regionale kering waar de provincie de normen voor stelt. De provincie heeft bepaald dat niet het gehele gedeelte van de kering voldoet aan de veiligheidseisen die  die de provincie stelt. Om dat te regelen moet er nu een verkenning komen, waarbij 90% van de financiering uit het HWBP komt. Al een tijd is het hoogheemraadschap bezig met het opknappen van de oevers van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Water Natuurlijk wil dat, net als bij de verbetering van de oevers, ook in het optimaliseren van de kering, nadrukkelijk aspecten als biodiversiteit, cultuurhistorie en recreatie worden meegenomen. Het lastige is dat de financiering hiervoor vooralsnog niet uit het HWBP kan komen. Het geld uit het HWBP is primair voor veiligheid bedoeld, alhoewel onlangs bij het Deltacongres in Goes is gesteld dat het ook voor andere doelen zou kunnen worden gebruikt..Op dit moment dit dan ook nog dat dit soort voor mens en natuur ook levensbelangrijke elementen, op een andere manier moeten worden gefinancierd. Op aandringen van Water Natuurlijk gaat het college  nu actief op zoek naar externe financiering bij o.a. de provincie en gemeenten

Toon alle berichten in deze rubriek