Nieuwjaar aan de Vikingrijn

Boven-Rijn, Midden-Rijn, Neder-Rijn, Leidse Rijn, Vaartsche Rijn, Oude Rijn, Kromme Rijn. Ik had er allemaal van gehoord. Maar Vikingrijn, die was nieuw voor mij. Vikingrijn ligt in het Máximapark en is een uitgegraven deel van de loop van de oorspronkelijke Rijn met een breedte waarvan wordt aangenomen dat de rivier die had, ten tijden van de Noormannen.

En voilà de naam Vikingrijn is verklaard.

Waarom vertel ik dit?

Omdat Anafora aan de oever van de Vikingrijn ligt, in het Máximapark. Daar was op 22 januari de start van onze alternatieve invulling nieuwjaarsbijeenkomst. Vanwege Corona een wandelbijeenkomst in kleine groepjes! Na koek en zopie gingen de leden van Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden door het Máximapark. Tijdens de wandeling werd stilgestaan bij de architectuur van het landschap, de historie van het gebied, de flora en fauna (die het goed doen vanwege vruchtbare Rijn grond), de aanleg van het park, werd langs (en onder) de pergola (door) gelopen, over het trekpontje, en via de Jeremiebrug door Japanse tuin. Eigenlijk kwamen alle voor Water Natuurlijk belangrijke, inhoudelijke punten op een speelse wijze langs. En, wellicht nog wel belangrijker: tijdens de wandeling praatten we na lange tijd weer eens goed met elkaar bij of maakten we nader kennis met elkaar. Dit als aanwezige leden, leden van de fractie en regiobestuursleden onderling en in wisselende samenstelling.

Het was een geslaagde alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst die met warme chocomel eindigde aan de oevers van de Vikingrijn. Weer wat geleerd.

Namens het bestuur van Water Natuurlijk HDSR, Astrid Weij

Toon alle berichten in deze rubriek