Nieuwjaarsbijeenkomst verplaatst naar 22 januari

Indien de corona maatregelen een samenkomst toelaten, willen Regiobestuur en Fractie van Water Natuurlijk Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (WN-HDSR) je van harte uitnodigen voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Eerder stelden wij dinsdag 18 januari 2022 voor. Gezien de coronamaatregelen wordt een bijeenkomst binnen waarschijnlijk lastig. Daarom willen wij van de nood een deugd maken en een alternatieve wandelbijeenkomst organiseren op zaterdag 22 januari tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Tijdens verschillende roulerende wandelingen gaan we als Fractie en Regiobestuur graag in gesprek over een inhoudelijk thema, namelijk bodemdaling. En over toekomstige verkiezingen: die van gemeenten (16 maart 2022), en Provinciale Staten en natuurlijk die van de Waterschappen (15 maart 2023). Deze wandelingen worden begeleid door Fractie- en Regiobestuursleden. Je kunt dan jouw voorkeur voor een of meerdere wandelingen aangeven.

Zo is bodemdaling in het westelijk veenweidegebied namelijk zowel door de emissie van broeikasgassen als voor de waterkwaliteit een probleem. Vandaar dat de ambitie van Water Natuurlijk en van HDSR is dat er in 2030 50% minder dan de huidige bodemdaling is. In januari en februari bespreekt de Provinciale Staten de Nieuwe Strategie Veenweide (https://www.hdsr.nl/buurt/bodemdaling/). In maart volgt dan de vaststelling in het Algemeen Bestuur (AB) van HDSR. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst willen we leden en andere geïnteresseerden graag meenemen in keuzes en dilemma’s hierbij, zowel voor het AB van HDSR als voor de Provinciale Staten.

Daarnaast willen Regiobestuur en Fractie graag met leden en andere geïnteresseerden bespreken over welke rol water en bodem zou kunnen innemen bij de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitieakkoorden die daarna worden gemaakt.

En, ben je lid van Water Natuurlijk, of wil je dat worden, en actief zijn om de waterschapsverkiezingen tot een succes te maken, dan praten we graag door over de vele mogelijkheden.

Hopelijk lukt het allemaal in een gezellig samenzijn in het Máximapark waar we ook zorgen voor een hapje en een drankje.

Aanmelden kan via stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl . Dan zien we je graag 22 januari om 14.00 uur, buiten, bij restaurant Anafora, Uilenboslaan 1, 3451 GB Vleuten https://anafora.nl/het-park/vikingrijn/.*)

Toon alle berichten in deze rubriek