Onderweg naar Schoon en Gezond water

routekaart

foto-avond-waterkwaliteitOp  de warme nazomeravond van 15 september 2016 kwam het AB van HDSR bij elkaar voor een beleidsvoorbereidend gesprek over schoon en gezond water. Als metafoor was een ‘reis’ gekozen, waarbij de bestuurders onderweg richtingen moesten kiezen. ´Reisleider´ van de avond was Els Otterman, AB-lid namens Water Natuurlijk en voorzitter van de Commissie Systeem Kwaliteit en Keten (SKK) die voor deze gelegenheid haar wandelschoenen had aangetrokken. Onderweg kwamen de bestuurders twee kruispunten tegen.

foto2-avond-waterkwaliteitKeuzes maken
Bij het eerste kruispunt was de vraag hoe het waterschap waterkwaliteitsmaatregelen door boeren zou moeten faciliteren. Na pitches van 2 mensen uit het veld moesten de bestuurders een keuze maken voor een van de drie richtingen: 1.§ Uitvoering naar waterschap toetrekken. 2.§ Financiële prikkels uitbreiden of 3.§ Beïnvloeden invloedssfeer agrariërs.

Daarna volgde een discussie over argumenten zoals ‘niet uitvoering, maar regie én sturing naar het waterschap toetrekken’, ‘zoek naar aansluiting bij andere dan waterdoelen’, ‘geld werkt’, ‘wortel én stok nodig’, ‘boeren ervaren het probleem niet, maak het duidelijk’, ‘bereikt LTO de boeren wel voldoende?’, ‘geef ruimte’, ‘laat boeren van elkaar leren’.

foto3-avond-waterkwaliteit-krusipunt-2Ambitie HDSR bij nieuwe stoffen
Kruispunt 2 ging over de ambitie van HDSR bij nieuwe stoffen zoals medicijnresten en microplastics. Bestuurders konden kiezen uit de richtingen 1.§ Toepassen extra zuiveringstechniek, 2.§ Bronaanpak: educatie en faciliteren van bedrijven, burgers, gezondheidsbranche of 3.§ Niets extra doen, want er worden nog geen normen overschreden.
De meeste bestuurders kozen voor de eerste twee richtingen. Argumenten die daarbij genoemd werden: ‘we zijn als waterschap verantwoordelijk voor een deel van de emissie, dus aanpakken’, ‘we hebben als kennisdrager verantwoordelijkheid om dit te verspreiden’, ‘vooral ketenpartijen die problemen veroorzaken moeten het oplossen’, ‘goed om voor te sorteren op normen’, ‘verwijderen met beleid en kennis, zodat maatregelen (kosten)effectief zijn’.

foto-5-avond-waterkwaliteitHet resultaat van deze enerverende reis vormt input voor het DB en de organisatie om het beleid en de waterkwaliteitsambities van HDSR verder vorm te geven.

Toon alle berichten in deze rubriek