Oogst IBP Vitaal Platteland in Emagazine

Bijna onderzochten allerlei overheden, stakeholders en kennisinstituten via het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland alle aspecten van de landbouwtransitie die nodig is. Het resultaat ervan is nu uitgegeven in een Emagazine. Er staan veel interessante conclusies, praktijkvoorbeelden en aanbevelingen in. U kunt het Emagazine zelf doorlezen en bekijken via deze link. 

Toon alle berichten in deze rubriek