Oproep aan Utrecht en Bunnik: beperk het gemotoriseerd vaarverkeer op de Kromme Rijn!

Al sinds 2015 wordt door Water Natuurlijk, bij monde van Harmke van Dam, aandacht gevraagd voor het tegengaan van het gemotoriseerd vaarverkeer op de Kromme Rijn. Als Water Natuurlijk staan wij voor een goede balans tussen natuur en recreatie. De Kromme Rijn heeft een natuurbestemming. Daar passen wel leuke kanotochten en fluisterbootjes in, maar geen vervuilende brandstofmotoren. De Nota Vaarbeleid uit 2015 onderstreepte de wens om samen met de verantwoordelijke gemeenten, Utrecht en Bunnik, motorboten te weren en dit op te nemen in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Helaas laat dit nu alweer 6 jaar op zich wachten. Het aantal vergunningen dat wordt verleend aan motorboten  – het merendeel met vieze dieselmotoren – op de Kromme Rijn neemt elk jaar toe.

Op grond van de Keur is gemotoriseerd varen op de Kromme Rijn vergunningplichtig. Brandstofmotorboten moeten elk jaar hun vergunning verlengen; fluisterboten krijgen een vergunning voor onbepaalde tijd. Het waterschap is verantwoordelijk voor de vaarvergunningen, maar heeft geen juridische basis om aangevraagde vergunningen op basis van het type motor te kunnen weigeren. Elektromotoren en verbrandingsmotoren hebben namelijk geen aantoonbaar verschillend effect op het watersysteem en de waterkwaliteit. Eventuele effecten hangen meer af van feitelijk gedrag en overtredingen kunnen alleen op heterdaad worden aangepakt, bv als de maximum vaarsnelheid wordt overtreden. Beleid rond luchtkwaliteit, stank- of geluidshinder vallen buiten de bevoegdheden van het waterschap.

Voor het weren van verbrandingsmotoren op de benedenloop van de Kromme Rijn (tussen de Waterlinieweg en stuw Werkhoven) is daarom gemeentelijk beleid nodig. De gemeenten Utrecht en Bunnik kunnen in een APV het varen met brandstofmotoren aan banden leggen. Vervolgens kan het waterschap het gemeentelijk beleid vertalen in verkeersbesluiten.

Uit de antwoorden op de meest recente schriftelijke vragen van Water Natuurlijk blijkt nog steeds nauwelijks voortgang. Het college spreekt van een ontoereikende samenwerking vanuit de gemeenten Bunnik en Utrecht op dit punt. Ondertussen worden elk jaar meer vergunningen verleend. Op de benedenloop (tussen Werkhoven en Utrecht) zijn in 2020 liefst 307 vergunningen verleend, waarvan 75% voor brandstofmotoren. Ter vergelijking: in 2015 ging het om 108 vergunningen (83 brandstof, 25 elektrisch).

De waterschapsfracties van Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Christen Unie, 50 Plus en de Algemene Waterschapspartij vinden de gang van zaken erg onbevredigend en hebben het college opgeroepen er actiever werk van te maken om de impasse te doorbreken. Daarnaast is er vanuit deze partijen een mail gestuurd aan de gemeenteraden van Utrecht en Bunnik om tot actie over te gaan. Voor verdere achtergrond kunt u deze memo lezen.

Hopelijk ondernemen de gemeenteraden nu snel actie zodat iedereen op een schone manier kan genieten van de natuurlijke pracht van de Kromme Rijn.

Toon alle berichten in deze rubriek