Een nieuw regiobestuur

Op 25 januari 2021 werd in de eerste Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een nieuw regiobestuur gekozen. Zoals u bij de voorgeschiedenis (hieronder) kunt lezen is Water Natuurlijk HDSR een eigen regioafdeling geworden. Het nieuw gekozen bestuur komt binnenkort bijeen om de verschillende functies binnen het bestuur te bespreken en in te vullen. Zodra die bekend zijn, leest u dat uiteraard zo snel als mogelijk.

Dit zijn de nieuwe bestuursleden:

Astrid Weij

Wie ben ik? Ik ben Astrid Weij en woon sinds 2,5 jaar met mijn man in Doorn. Ik ken ‘ons’ gebied van het vele fietsen op race-, gravel-, en vouwfiets, de grote wateren als schippersdochter en de wegen omdat ik een aantal jaar bij de provincie Utrecht als teamleider verantwoordelijk was voor het ‘verkeer en benutten’ van provinciale wegen.

Waarom bestuurslid van Water Natuurlijk? Ik wil mij inzetten voor water in het algemeen en Water Natuurlijk binnen Stichtse Rijnlanden in het bijzonder, omdat ik denk dat water, te veel of te weinig, hét onderwerp is waar het in de toekomst over zal gaan. Daar wil ik graag een bijdrage aanleveren. Daarnaast ben ik als bestuurskundige en als museologe geïnteresseerd in waterschap als bestuurslaag in het huis van Thorbecke en het feit van dat het ons oudste democratische orgaan is. Als bestuurslid wil ik mij inzetten voor de strategie van onze afdeling samen met de fractie, relatie met partners en voorbereidingen op de komende waterschapsverkiezingen.

Hopelijk is het kort genoeg en heb je een indruk gekregen wie ik ben. Mocht je na het lezen van mijn introductie meer willen weten, schroom dan niet om contact op te nemen.

Indra te Ronde

Mijn naam is Indra te Ronde, 41 jaar oud, en sinds een jaar woonachtig in Huis ter Heide. Getrouwd en vader van een zoon van 3. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ben al ruim 15 jaar actief op het gebied van verduurzaming. Onder andere in de gebouwde omgeving, momenteel vanuit de Rijksoverheid, maar bijvoorbeeld ook als voormalig raadslid in de stad Utrecht (voor D66). Vanuit dat netwerk werd ik ook benaderd voor de rol van regiobestuurslid, een hele eer.

Ook ik zag de laatste jaren het belang van water steeds verder toenemen; en ik kwam het thema ook overal tegen. Via mijn werk, via de politiek, etc. Daarnaast kende ik Water Natuurlijk al via eerdere verkiezingscampagnes. Ik had daar altijd al een warm gevoel, omdat Water Natuurlijk voor mij dé partij is, die mijn groene stem vertegenwoordigt in de waterschappen. Het positieve gesprek, dat met de Adviescommissie volgde, maakte mij alleen nog maar verder enthousiast om ook mijn bijdrage te willen gaan leveren binnen dit belangrijke domein. Deze keer niet als volksvertegenwoordiger, maar als bestuurslid voor een sterke vereniging achter Water Natuurlijk HDSR. Ik wil mij dan ook graag gaan inzetten op het gebied van ledenbinding en het organiseren van ledenactiviteiten. Verder wil ik vanuit het regiobestuur graag mijn bestuurs- en politieke ervaring inzetten waar dat gewenst en nodig is.

Ik hoop een ieder van jullie spoedig ook in levenden lijve te ontmoeten, zodra het weer kan. En opnieuw te treffen voor diegene die ik al ken.

Guus Beugelink

Mijn motieven om me beschikbaar te stellen voor het bestuur van Water Natuurlijk HDSR zijn de volgende:
  • Water Natuurlijk is een club die een ander geluid (minder agrarisch, meer natuur) laat horen in de waterschapsbesturen. Daarbij voel ik mij thuis.
  • Water Natuurlijk is een club die bestuurlijk en organisatorisch wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Ik denk dat ik die steun vanuit mijn achtergrond kan leveren.
  • Ik heb 19 jaar ervaring in een waterschapsbestuur, waarvan de laatste 9 jaar als lid van het Dagelijks Bestuur. Eerst als zogenaamd groene bestuurder, later namens Water Natuurlijk. Ik denk dat ik het klappen van de bestuurlijke zweep wel een beetje ken.
  • Ik heb veel kennis over het watersysteem in brede zin van het woord en ik beschik over een redelijk omvangrijk netwerk. Beide zijn uiteraard aan veroudering onderhevig (ik heb bijna 3 jaar geleden afscheid genomen), maar ik denk dat ik weet hoe de hazen lopen en vanuit die kennis een zinnige bijdrage kan leveren aan het regio bestuur.
Toon alle berichten in deze rubriek