OverVloed, 900 jaar georganiseerd waterbeheer in 2022

In 2022 vieren en herdenken we het prille begin van het georganiseerd waterschapsbeheer in het huidige Nederland, 900 jaar geleden. In 1122 werd de toenmalige hoofdstroom van de Rijn (de huidige Kromme Rijn, Leidsche Rijn en Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Daarna werd de Lek de hoofdstroom van de Rijn. Deze enorme waterstaatkundige, landschappelijke en infrastructurele verandering die de verdere geschiedenis van het westen van Nederland ingrijpend veranderde, was onderdeel van een politiek en economisch schaakspel tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland, lokale adel, koop- en ambachtslieden in de stad Utrecht en de Rooms Keizer. Als gevolg van de afdamming bij Wijk bij Duurstede trad er grote peilverlaging op waardoor het Kromme Rijngebied droger werd en ontgonnen kon worden. De stad Utrecht, dat als onderdeel van dat schaakspel, stadsrechten gekregen had van de Rooms Keizer op 2 juni 1122, kon zich ontwikkelen als economisch en bestuurlijk centrum door de peilverlaging. De ontginning die al was gestart in het huidige Leidsche en Oude Rijn gebied kon een vlucht nemen. Dat alles maakte waterbeheer dat over een groter gebied ging dan het eigen perceel, noodzakelijk en zo ontstond er de allereerste vorm van wat later uitmondde in waterschappen waarvan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de rechtsopvolger is.

HDSR heeft in afgelopen jaren geld gespaard om de afdamming bij Wijk bij Duurstede in 1122 aan te grijpen om de kennis over waterbeheer te promoten zodat we allemaal waterbewuster gaan leven. Wat kunnen we leren van het verleden, welke eisen kent het waterbeheer nu, welke uitdagingen zullen we tegemoet moeten treden in de (nabije) toekomst?  Hiervoor is een programma ontwikkeld genaamd OverVloed. Tijdens diverse bijeenkomsten drong Water Natuurlijk bij monde van Gerda Oskam aan om zoveel mogelijk mensen en organisaties ‘mede eigenaar’ te laten worden van de diverse projecten die zullen worden uitgevoerd in het kader van OverVloed. Op die manier kunnen middel en doel samen komen.

Vanuit het Algemeen Bestuur is er een werkgroep samengesteld die meedenkt met de programmalijnen. Nadat in vergadering van 3 maart het krediet door het Algemeen Bestuur is vrij gegeven, zal een communicatieplan worden ontwikkeld.  Daarin komt onder meer hoe mensen, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties kunnen benaderd worden voor het uitvoeren en delen van de programmalijnen. Maar ook andersom, hoe kunnen mensen, bedrijfsleven, onderwijs en andere organisaties HDSR benaderen om initiatieven uitgevoerd te krijgen. We merken als Water Natuurlijk dat er vele organisaties staan te popelen om bij te dragen. Dat enthousiasme willen we behouden en juist daarom is het zaak om zo snel als mogelijk nu het communicatieplan te ontwikkelen. Hoogheemraad Bernard de Jong gaat hier met zijn projectteam voortvarend aan de slag.

Toon alle berichten in deze rubriek