Q&A Wat vindt Water Natuurlijk-hdsr van het grondwaterpeil in het Veenweidegebied?

Het grondwaterpeil wordt in het veenweidegebied kunstmatig laag gehouden, wat vindt Water Natuurlijk-hdsr daarvan?

Onder invloed van de agrarische lobby wordt het grondwaterpeil in Nederland kunstmatig laag gehouden, wat nadelig is voor natuur en fundamenten van gebouwen.

Wil Water Natuurlijk het grondwaterpeil omhoog brengen?

Het antwoord op deze vraag is Jawel,  Of in ieder geval niet verder verlagen. De afgelopen bestuursperiode is afgesproken om de peilbesluiten al niet meer geheel de bodemdaling te laten volgen, maar dat is wat Water Natuurlijk betreft pas een eerste stap.

Tegelijkertijd is dit een complexe materie, waarin het waterschap een van de spelers is, samen met onder andere provincies, gemeenten, rijksoverheid, huiseigenaren en landbouwers (vooral melkveehouders). De totale complexiteit van bodemdaling in het veenweidegebied en wat Water Natuurlijk wil, is beschreven in hoofdstuk 6  “Voldoende water op het gewenste moment op de gewenste plek” van ons verkiezingsprogramma.

Vertragen bodemdaling Veenweide
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 mei 2017 is het dossier vertragen bodemdaling Veenweide besproken. Met de Positionpaper Veenweide wil het waterschap HDSR andere overheden, samenwerkingsorganisaties en vertegenwoordigers van de agrarische sector prikkelen en enthousiast maken om samen te gaan handelen om bodemdaling te vertragen. Guus Beugelink heeft in een artikel “elke centimeter telt” op onze website drie feiten over bodemdaling op een rijtje gezet. Lees meer

Toon alle berichten in deze rubriek