Rondetafelgesprek Tweede Kamer over geborgde zetels

De Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) dienden een initiatiefvoorstel in over het afschaffen van de geborgde zetels voorafgaand de Waterschapsverkiezingen in 2023. De minister van I&W had in januari besloten geen besluit te nemen over het advies van de Adviescommissie Geborgde Zetels van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving ‘Geborgd Gewogen‘.  In dat advies staat als belangrijkste conclusie: “de gekozen vertegenwoordigers van de (politieke) partijen zijn uitstekend in staat om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven.”

Het voorstel om de Waterwet aan te passen van Tjeerd de Groot en Laura Bromet is voor advies voorgelegd aan de Raad van State.  Op verzoek van het CDA vond op 18 november een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel. Namens Water Natuurlijk sprak Tieneke Clevering, fractievoorzitter van Water Natuurlijk Fryslân. Tieneke Clevering begon haar inbreng kernachtig: “Geborgde zetels zijn niet meer nodig. Vertegenwoordigers van de belangen zijn voldoende aanwezig in de fracties. Een dubbele vertegenwoordiging is onnodig en onjuist. Deskundigheid zit bij alle bestuursleden en bij de ambtelijke ondersteuning.” Ze benadrukte tevens dat het gaat om het systeem van geborgde zetels, niet om de mensen die zich via geborgde zetels inzetten voor het waterschap.

Een kort verslag van het rondetafelgesprek vindt u hier. Terugkijken kan hier.

Toon alle berichten in deze rubriek