Schriftelijke vragen over ontbrekende informatie over bezwaarschriftencommissie HDSR

Jaap van der Heijden van de fractie van Water Natuurlijk stelde samen met de AWP en de ChristenUnie schriftelijke vragen over het ontbreken van informatie op de website van HDSR over een bezwaarschriftencommissie.

1: Klopt het dat HDSR nergens op het openbare deel van de website complete informatie heeft staan over de bezwaarschriftencommissie? Zo nee, waar is de complete informatie dan te vinden?
2: Is het college bereid om het werk van de bezwaarschriftencommissie zoveel mogelijk transparant, voor een ieder vindbaar en toegankelijk te laten zijn? Zo nee, waarom niet?
3: Is het college bereid om in overleg te treden met de bezwaarschriftencommissie en ervoor zorg te dragen dat in ieder geval de volgende informatie voor een ieder gemakkelijk vindbaar is op de website van HDSR? Zodat in ieder geval op de volgende punten concrete informatie te vinden is:
-de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie (die is dus bekend) en de nevenfuncties van de leden van de bezwaarschriftencommissie.
-zoveel mogelijk – met inachtneming van de termijnen uit de AWB – de jaarplanning met data, tijdstip en locatie waarop de openbare hoorzittingen zijn
-zoveel mogelijk voorafgaand aan een zitting de agenda en (anoniem gemaakt) de bijbehorende stukken.
-de adviezen van de bezwaarschriftencommissie (jaarlijks geanonimiseerd, uiterlijk per 1 mei van elk jaar over het voorafgaande kalenderjaar).
-jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie bijvoorbeeld bij het HDSR-jaarverslag.
Zo nee, waarom niet?
4: Is het college bereid om jaarlijks een overzicht te verstrekken van het aantal malen dat zij het advies van de Bezwarencommissie geheel of gedeeltelijk heeft overgenomen? Is het college voorts bereid jaarlijks te melden in hoeveel gevallen de bestuursrechter het college in het gelijk/ongelijk heeft gesteld naar aanleiding van de in het voorgaande jaar afgesloten zaken bij de bestuursrechter? Zo nee, waarom niet?
5: Is het college bereid jaarlijks een overzicht te geven van het bijstellen van regels c.q. de toepassing daarvan naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures? Zo nee, waarom niet

Toon alle berichten in deze rubriek