Slibverwerking: van afvalstof naar grondstof

Onlangs heeft een delegatie vanuit het algemeen bestuur een bezoek gebracht aan de installatie van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk, een van de grootste zuiveringsslibverwerker van Europa. Vanuit Water Natuurlijk waren Agaath Dekker en Jaap van der Heijden deel aan het werkbezoek. SNB is de slibverwerker waar het zuiveringsslib vanuit de HDSR wordt verwerkt. Het zuiveringsslib wordt bij SNB verwerkt tot hernieuwbare grondstoffen en op die manier wordt bijgedragen aan circulaire omgang met afval uit onze zuiveringen.
Zoals gezegd verwerkt SNB op dit moment het zuiveringsslib van HDSR. Dit gebeurt op dit moment via een regulier contract. De vraag die binnenkort in het algemeen bestuur voorligt is de vraag of HDSR – net als een aantal andere waterschappen dat nu al zijn – mede aandeelhouder zal worden. Wanneer HDSR aandeelhouder wordt heeft HDSR meer dan nu het geval is invloed op de strategie en de toekomst van het verwerken van zuiveringsslib en ook kan flexibeler ingespeeld worden op de mogelijke onzekerheden die zich op de slibmarkt kunnen voordoen. Tijdens het werkbezoek werd er gesproken met de directie, toezichthouders en huidige aandeelhouders. Daarnaast werd een bezoek aan de grote installaties zelf gebracht waar uitleg gegeven werd over het technische proces van het verwerken van zuiveringsslib.
Het algemeen bestuur zal dit najaar een definitief besluit nemen over het aandeelhouderschap. De fractie van Water Natuurlijk ziet deze besluitvorming met interesse tegemoet.

 

Toon alle berichten in deze rubriek