Stikstof, PFAS en de gevolgen voor het Hoogheemraadschap

In het nieuws horen we veel over stikstof en PFAS. En de maatregelen die genomen moeten worden om de bouw weer vlot te kunnen trekken. Natuurlijk raakt dit ook de waterschappen.

Als het gaat om de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad tav de uitstoot van stikstof merkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna HDSR) de gevolgen nog niet direct. Mocht u niet weten waarover dit precies gaat, Arjan Lubach legt het hier op zijn eigen unieke wijze uit in “Lubach op zondag”.  In ons beheergebied liggen een aantal Natura 2000 gebieden langs de Lekdijk, zowel binnendijks als in de uiterwaarden. En in het westen ligt natuurgebied de Haeck, onderdeel van de Nieuwkoopse Plassen. De uitstoot van stikstof is bij de uitvoering van onze projecten meestal tijdelijk. Dan gaat het bijvoorbeeld om de uitstoot van machines die worden ingezet voor de versterking van de dijk. Het zou dus mooi zijn als we emissieloze (bv. elektrische) machines in kunnen zetten. Bovendien is waterveiligheid zeer duidelijk een zwaar wegend maatschappelijk belang. De projecten met dat stempel zullen makkelijker door kunnen gaan dan andere projecten waarvoor dat niet geldt. We hopen natuurlijk wel dat er snel duidelijkheid komt over nieuwe regelgeving zodat uitvoering van de dijkversterking zonder vertraging door kan gaan.

De gevolgen van PFAS-normen voor het waterschap zijn veel directer. De afkorting PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.  Het hoogheemraadschap baggeert met regelmaat onze watergangen om ze op diepte te houden en om de waterkwaliteit op peil te houden. Normaal gesproken mag schone bagger op de kant worden achter gelaten. Vervuilde bagger moet worden afgevoerd naar een depot. Als er gebaggerd wordt in een gebied waar het niet waarschijnlijk is dat er PFAS in de waterbodem zit, dan is er geen probleem en kan het baggeren gewoon door gaan. Voor een groot deel van de kleinere baggerprojecten van HDSR geldt dit.

Als er wel aanleiding is om te denken dat er PFAS in de bagger zit, dan moet dat verder onderzocht worden. Dat onderzoek kost natuurlijk geld. En als vervolgens blijkt dat er inderdaad PFAS in zit, dan kan het baggeren niet doorgaan. De baggerdepots willen de bagger namelijk niet accepteren, zolang onduidelijk is wat de regels zullen worden over PFAS. Voor een aantal baggerprojecten van HDSR geldt dit. Die worden dus uitgesteld totdat ook hierover meer duidelijkheid is. Op dit moment is er nog niet echt een duidelijk beeld voor de gevolgen van PFAS voor mens en dier in ons waterschap. Nader onderzoek is daarom dringend nodig, oa door het RIVM.

De fractie Water Natuurlijk van HDSR vindt het belangrijk dat ook de waterschappen zorgvuldig met natuur en milieu omspringen en is blij met de aandacht die er voor deze schadelijke stoffen is. We blijven daarom nauwgezet meedenken met het waterschap over deze onderwerpen.

Toon alle berichten in deze rubriek