Succesverhalen 2015-2019 De Stichtse Rijnlanden

Projecten die tot stand gekomen dankzij Water Natuurlijk-HDSR: 
– natuurvriendelijke oevers Kromme Rijn en een wandelpad
langs de Kromme Rijn,
– waterberging en natuurontwikkeling combineren bij De Hooge Boezem,
– nieuw beleid voor de sloten in de landgoederen voor het vasthouden
van regen- en kwelwater,
– aandacht voor vismigratie, vispassage Amsterdam Rijnkanaal
/Caspargouw,
– onderzoek naar interactie muskusrattenbestrijding en vismigratie,
– afvalwaterzuiveringsinstallaties, afvangen gevaarlijke stoffen,
efficiency verbetering.

Toon alle berichten in deze rubriek