The continuing story: waterschapsbelastingen

Het systeem van waterschapsbelastingen zou op de schop moeten. Volgens een OESO-rapport uit 2014 zou er een nieuw systeem moeten komen waarin er prikkels verwerkt zouden dienen te worden om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te ontmoedigen. Na uitgebreide studie en besluitvorming in alle waterschappen  (zie ook de andere berichten op onze website hierover), werd er in de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december over gesproken. Ook in deze ledenvergadering kwam men niet tot een eensluidend besluit. Vandaar dat er opnieuw een commissie, nu stuurgroep geheten, is ingesteld om wederom te komen tot een nieuw voorstel. Water Natuurlijk heeft hierover gemengde gevoelens. Op verzoek van Water Natuurlijk HDSR komt onze Dijkgraaf volgende maand met een procesvoorstel hoe het Algemeen Bestuur betrokken wordt bij de discussie in deze stuurgroep. Wordt vervolgd dus!

Toon alle berichten in deze rubriek