Visie Duurzaamheid 2020 goedgekeurd

Duurzaamheid is enerzijds een randvoorwaarde voor de wijze waarop HDSR invulling geeft aan de watertaken. Anderzijds levert HDSR een bijdrage aan de energietransitie en aan biodiversiteit. Dit zijn kerntaken voor alle bestuurslagen in Nederland.

Het College presenteerde op 13 mei haar visie Duurzaamheid 2020. Water Natuurlijk vindt de visie een helder en concreet verhaal. Het is goed dat medewerkers meedenken over de inbedding van duurzaamheid in de eigen organisatie. Water Natuurlijk deed de suggestie om in de eigen bedrijfsvoering de CO2-uitstoot door mobiliteit te verlagen door inzet van het programma ‘Lean and Green Personal Mobility’.

Op de webpagina van de agenda van het algemeen bestuur van 13 mei is de routekaart te vinden. De routekaart naar een energieneutraal waterschap is een mooi voorbeeld van hoe de visie kwantitatief is gemaakt. Op verzoek van Water Natuurlijk wordt zo’n uitwerking met concrete doelen ook gemaakt voor de thema’s biodiversiteit en hergebruik van grondstoffen.

Er was een notitie ‘Stand van zaken biodiversiteit’ bij de stukken gedaan over wat HDSR al doet. Dat is een goede basis. Wat Water Natuurlijk betreft wordt ecologisch sloot schonen en ecologisch beheer in het algemeen het nieuwe normaal. De fractie is blij met de toezegging dat ecologisch beheer als aandachtspunt wordt meegenomen in het  Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit, dat voor het najaar staat gepland.

Water Natuurlijk benadrukt dat duurzaamheid en energietransitie heel veel relatie hebben met de kosten van wateropgaven en dus met de betaalbaarheid. Als niet voorkómen kan worden dat de temperatuurstijging binnen 1,5 graad Celsius blijft, dan zijn de gevolgen voor het waterbeheer immens. Een goede waterbeheerder kijkt dan ook ver vooruit om de kosten in de hand te houden.

Water Natuurlijk kreeg alle toezeggingen en heeft daarom van harte ingestemd met de visie Duurzaamheid 2020.

Toon alle berichten in deze rubriek