Voorjaarsnota aangenomen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni werd de Voorjaarsnota aangenomen door het Algemeen Bestuur. De Voorjaarsnota is een meerjarenraming die moet worden uitgewerkt in de begroting. De Voorjaarsnota was dit jaar, zoals dat heet, “beleidsarm”. Omdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw Coalitieakkoord is gesloten, kan er in de Voorjaarsnota niet vooruit gelopen worden op het beleid van de komende jaren. Zoals door Water Natuurlijk, bij monde van Diederik van der Molen, in de commissie al gevraagd stond in het bestuursvoorstel dat zowel de Voorjaarsnota als het Coalitieakkoord bouwstenen zijn voor de begroting van 2020 en verder. De Voorjaarsnota werd daarna door het Algemeen Bestuur aangenomen. Diederik: “Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat de ambities van het coalitieakkoord zijn te realiseren binnen de daarin opgenomen financiĂ«le kaders. Dat betekent dat we zorgen voor droge voeten, voldoende water en schoon water. En dat we de basis van de organisatie op orde gaan brengen en invulling gaan geven aan onze ambities voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, cultuurhistorie, remmen van de bodemdaling, monitoring en digitalisering.”

Toon alle berichten in deze rubriek