Wat vinden jullie in De Stichtse Rijnlanden van de vaste zetels in het waterschap?

In een uitzending van Nieuwsuur op 17 maart ging het over de zgn. geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. Landelijk Water Natuurlijk voorzitter Bart Jan Krouwel liet er geen misverstand over bestaan: die zijn niet meer van deze tijd.

Het bestuur van waterschappen wordt maar voor een deel (23 zetels) rechtstreeks gekozen: rond de 30 procent van de bestuurders wordt niet gekozen, maar benoemd door belangenorganisaties. Dat zijn de agrarische organisatie LTO, de KvK en de terreinbeherende organisaties. In ons waterschap is de verdeling 3 zetels voor de Landbouw, 2 zetels voor KvK en 2 zetels voor de natuur en bos organisaties. De geborgden zetels vormen bij de Stichtse Rijnlanden samen 1 fractie in het Algemeen Bestuur inclusief
1 Dagelijks Bestuurder.

Water Natuurlijk vindt het systeem van geborgde zetels en de verplichte vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur achterhaald. Voor een eerlijke democratische vertegenwoordiging moeten die geborgde zetels zo spoedig mogelijk opgeheven worden. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk  de Stichtse Rijnlanden in hoofdstuk 11 “openheid en transparantie”. Maar omdat de waterschappen er niet zelf over gaan, is het aan de Tweede Kamer om het te agenderen en hier een beslissing over te nemen. Onze ambitie is om het in de komende bestuursperiode op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Daarom is steun voor Water Nauurlijk vanuit de landelijke politieke partijen nodig en essentieel.

Bekijk hier het item van Nieuwsuur over de geborgde zetels (start op 22.35)

Toon alle berichten in deze rubriek