Wat vindt Water Natuurlijk-hdsr van eerlijke kostenverdeling?

Wat vinden wij een eerlijke kostenverdeling?

Iedereen betaalt nu belasting aan het waterschap via
de 1. zuiveringsheffing en  2. de watersysteemheffing.

1)Zuiveringsheffing De opbrengst van de zuiveringsheffing gebruikt het waterschap om afvalwater uit het riool te zuiveren. De omvang van de heffing hangt af van de grootte van het huishouden.  Huishoudens worden verdeeld in 1- en in meer persoons-huishoudens. Water Natuurlijk vindt dat niet eerlijk; er zijn veel 2-persoonshuishoudens die hierdoor relatief veel betalen. Wij willen meer onderscheid naar de echte omvang van een huishouden.

2)Watersysteemheffing De opbrengst van de watersysteemheffing gaat naar droge voeten, voldoende water en schoon water. Een deel van de watersysteemheffing is gebaseerd op solidariteit en wordt door iedereen betaald, of je nu in een diepe polder vlak achter een dijk woont of hoog en droog op de 10e verdieping van een flatgebouw. Water Natuurlijk vindt het terecht dat mensen uit de stad meebetalen aan maatregelen op het platteland om agrarische gebruik mogelijk te maken en natuurgebieden in stand te houden of te ontwikkelen. We genieten namelijk allemaal van het platteland, natuur en een mooie omgeving.

Een ander deel van de watersysteemheffing is gebaseerd op de waarde van onroerend goed. Iemand met veel grond of een groot huis betaalt daarom verhoudingsgewijs meer. Een agrariër met veel grond in eigendom betaalt soms enkele duizenden euro’s per jaar en iemand uit de stad enkele honderden euro’s. De kosten voor het waterschap per hectare boerenland zijn ook flink hoger dan de boer er aan lasten voor betaalt.

Water Natuurlijk vindt dat mensen in de stad samen relatief veel belasting betalen, terwijl ze daar minder voor terugzien dan agrariërs op het platteland.  Water Natuurlijk wil deze verhouding eerlijker maken door de gebruiker van water daar ook voor te laten betalen.

Als er bijvoorbeeld meer kosten moeten worden gemaakt om de gevolgen van klimaatverandering voor akkerbouw op te vangen, zullen de lasten ook vooral daar gedragen moeten worden. Of je moet besluiten tot andere aanpassingen in het landelijk gebied (zoals accepteren bodemdaling en/of andere vormen van bodemgebruik). Tot slot wil Water Natuurlijk een groter deel van de opbrengst van de heffing uitgeven in de stad, bijvoorbeeld om de stadswateren weer mooi te maken.

Heb je na het lezen van het artikel nog vragen mail gerust naar
Ewout ten Heuw en Diederik van der Molen doe dit via fractie.hdsr@waternatuurlijk.nl.
Zij beantwoorden je aanvullende vragen.

Toon alle berichten in deze rubriek