Water Natuurlijk blij met plan voor terugwinnen cellulose uit rioolwater

De fractie van Water Natuurlijk is blij dat het algemeen bestuur in grote meerderheid heeft ingestemd met een voorstel om budget beschikbaar te stellen om cellulose – een reststof van wc-papier – terug te winnen en op te werken. Op dit moment wordt het zeefgoed dat in het rioolwater zit als afvalstof afgevoerd. Wanneer de installatie straks gereed is kan het afval dat nu dus als afvalstof wordt afgevoerd, worden verwerkt tot biologische materialen voor de (wegen)bouw (o.a. isolatiemateriaal, plafondplaten en wegdek) of tot biobased chemicaliën. Om te komen tot een keten van hergebruik van de afvalstoffen werkt het waterschap samen met private partijen die de cellulose zullen afnemen en de hernieuwbare grondstof op de markt zullen brengen.

Water Natuurlijk vindt het een goede zaak dat het waterschap koploper is in innovaties die bijdragen aan het hergebruik van afvalstoffen die via het rioolwater in de zuiveringen terecht komen. We zien het daarom dus als een goede stap dat onze zuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn kan gaan bijdragen aan deze nieuwe ontwikkeling. Wanneer dit project een succes wordt hopen we dat de nieuwe techniek op meerdere zuiveringen – ook in andere waterschappen – ingezet kan gaan worden. Naast dat dit project bijdraagt aan het hergebruik van afvalstoffen zorgt het er ook voor dat het waterschap minder co2-uitstoot. Het project draagt dus zowel bij aan de doelstelling om meer circulair te werken als aan de klimaatdoelstellingen. Het waterschap draagt hiermee – samen met private partijen – bij aan een schonere leefomgeving.

Voorafgaand aan de vergadering liet het bedrijf Cellvation een aantal voorbeelden zien van het gebruik van cellulose.

Toon alle berichten in deze rubriek