Water Natuurlijk blij met reactie van minister op zorgen over bouw in polder Rijnenburg

Water Natuurlijk is blij met de reactie van minister Van Veldhoven (inmiddels weer vervangen door Ollongren) op de zorgen uit het waterschap over mogelijke bouwplannen in het diepste deel van polder Rijnenburg in de gemeente Utrecht. Over de toekomstige bestemming van de polder is al lange tijd discussie in de Utrechtse en inmiddels ook landelijke politiek. Naar aanleiding van een door Water Natuurlijk ingediende en aangenomen motie in het algemeen bestuur heeft het waterschap de minister een brief gestuurd over de mogelijk negatieve gevolgen van woningbouw in het diepste deel van de polder. Bij een eventuele dijkdoorbraak is dit deel van de polder een onveilige plek om te wonen. Ook bij veel regenval kunnen er grote problemen voor toekomstige woningen ontstaan. Deze plek is wat het waterschap daarom niet logisch voor nieuwbouw. In een brief van de minister aan de Tweede Kamer schreef de minister onlangs dat zij de zorgen van het waterschap deelt en mede daarom niet verwacht dat deze plek in de polder snel als woningbouwlocatie zal worden aangewezen. Water Natuurlijk is blij met deze reactie. Naast het feit dat het waterschap en de minister op een lijn zitten is het wat Water Natuurlijk betreft ook goed te zien dat het waterschap zich actief mengt in ruimtelijke ontwikkelingen waar water een van de relevante factoren is. Een goede ruimtelijke inrichting is immers een verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden.

Toon alle berichten in deze rubriek