Water Natuurlijk en Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Jaap van der Heijden heeft namens Water Natuurlijk in de eerste digitale commissievergadering de visie VTH besproken. VTH staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Periodiek worden de uitgangspunten voor de vergunningverlening, het toezichthoudende werk en de handhaving vastgesteld. Naar aanleiding van een eerder advies van de Rekenkamer en vanwege de veranderingen die op komst zijn met de nieuwe Omgevingswet (die recent werd uitgesteld) zijn nieuwe uitgangspunten opgesteld die door het college t.z.t. in uitvoeringsbeleid worden omgezet.

Water Natuurlijk is gematigd positief over de visie die er nu ligt. De fractie kan de uitgangspunten omarmen. Wel heeft Water Natuurlijk nog zorgen over de nieuwe systematiek van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Hierdoor worden veel meer activiteiten niet meer vergunningplichtig, maar volstaat een melding. Dit kan betekenen dat de natuur bijvoorbeeld minder goed beschermd wordt. Deze nieuwe manier van werken vergt goed toezicht en strakke handhaving als er bijvoorbeeld toch ten onrechte geen vergunning is aangevraagd. Het is goed dat de overheid burgers en bedrijven zo veel mogelijk vertrouwt, maar als dat vertrouwen geschonden wordt moet er streng worden opgetreden.

Tot slot ziet Water Natuurlijk graag dat waterschap, gemeenten en provincies zoveel mogelijk samenwerken bij toezicht en handhaving. Een toezichthouder van bijvoorbeeld een gemeente die constateert dat ergens iets niet in de haak is kan dan het waterschap snel informeren zodat er opgetreden kan worden. In de praktijk lijkt deze samenwerking nu nog beperkt. De fractie ziet graag dat het college deze interbestuurlijke samenwerking versterkt.

In het Algemeen Bestuur van 13 mei a.s. zal dit onderwerp worden vastgesteld. U kunt elke vergadering, ook de digitale vergaderingen live volgen of later terugkijken via deze link.

Toon alle berichten in deze rubriek