Water Natuurlijk HDSR Regio Ledenvergadering in teken verkiezingen 2023

Op 28 maart kwamen we met 23 leden, online, bijeen tijdens de eerste Regionale Ledenvergadering (RLV) van dit jaar.
Behalve een aantal, meer formele ‘verenigingszaken‘ (zoals het vaststellen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021, en het besluit om onze regiovoorzitter, Rita Kuijsters zitting te laten nemen in de Verenigingsraad), werd wederom uitgebreid stilgestaan bij de Waterschapsverkiezingen over, nu, iets minder dan een jaar.
Als eerste werd er een Programmacommissie benoemd. Deze commissie zal het conceptverkiezingsprogramma voor onze regio gaan opleveren. Daarvoor zal deze commissie de leden op diverse manieren betrekken, en input bij jullie (en uit het externe netwerk) ophalen.
Het is uiteindelijk aan de leden om het verkiezingsprogramma tijdens een RLV.(te amenderen en) vast te stellen. De programmacommissie bestaat uit: Aline te Linde (voorzitter), Hilde Niezen, Jaap van der Heijden en Martin Jansen. Guus Beugelink en Harmke van Dam zijn beiden adviseur. Wij wensen hen veel succes..
Daarnaast werd er ook een Kandidatencommissie benoemd, bestaande uit: Rienk Schaafsma, Frans ter Maten, Yolande van der Meulen, Dieter de Vroomen en Astrid Weij (laatstgenoemde is Regiobestuurslid). Zij zullen de selectiegesprekken met kandidaat Algemeen Bestuursleden bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan voeren en komen met een een concept-lijstadvies. Uiteindelijk zal ook de RLV besluiten over de definitieve kandidatenlijst. Ook hen wensen we veel succes.
Het profiel van de kandidaat Algemeen Bestuursleden hebben we vastgesteld. Vanaf nu kunnen alle voorbereidingen voor kandidaatstelling verder worden opgepakt en afgerond: het moment van kandidaatstelling zullen we spoedig kenbaar maken. Mocht je daarover vragen hebben, laat het ons gerust weten via stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl.
Vervolgens werd er nog over communicatie en (fysieke) ledenactiviteiten (zoals excursies) gesproken. Hier gaat het regiobestuur, samen met de fractie, de komende periode verdere mee aan de slag, zeker nu er, na Corona, weer meer mogelijk is. Hou vooral de nieuwsbrief/mail goed in de gaten voor activiteiten die gaan komen!

Tot slot gaf fractievoorzitter Martin Jansen nog een korte update vanuit de fractie. Martin benoemde dat het Dagelijks Bestuurslid Bernard de Jong (CDA), Hoogheemraad, om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden heeft neer moeten leggen. Bernard de Jong is opgevolgd door Karin Sommer – De Vries, voormalig fractievoorzitter van het CDA. Ten aanzien van de inhoud zijn er een aantal visies vastgesteld zoals de zuiveringsvisie en cyber security visie. Verder wordt er gewerkt aan de Versterking van de Lekdijk die nu in de fase van realisatie komt. Samen met de provincie wordt aan een regionale veenweide strategie gewerkt. Het onderwerp bodemdaling is belangrijk en wordt steeds belangrijker mede vanwege implicaties voor het watersysteem. Hier heeft de provincie de leiding en zijn waterschappen actief betrokken.

Volgende RLV
Tijdens de volgende RLV (juni 2022) staan we, onder andere, stil bij het instellen van de Campagnecommissie. Zie je als lid een rol voor jezelf weggelegd om actief aan de campagne bij te dragen (als campagne-commissielid of bijvoorbeeld als campagneleider), laat het ons gerust alvast weten via het hierboven genoemde emailadres. Op dit moment is het regiobestuur hiervoor aan het werven.
Graag tot ziens bij een volgende RLV!
Het regiobestuur van Water Natuurlijk Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Toon alle berichten in deze rubriek