Water Natuurlijk HDSR stuurt inspiratiedocument voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vele politieke partijen zijn al druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Water Natuurlijk HDSR heeft aan alle politieke partijen, via de griffie, een inspiratiedocument gestuurd als input voor hun verkiezingsprogramma. Alle gemeenten en politieke partijen staan de komende jaren immers voor ingrijpende keuzes waarbij de beschikbaarheid van voldoende zoet water op de juiste plek, waterkwaliteit en waterveiligheid een belangrijke rol spelen. Daarnaast betaalt iedere kiezer waterschapsbelasting en zuiveringsheffing. De keuzes voor de besteding van die belasting door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kan dan ook voor politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van belang zijn.

U vindt het volledige folder met het inspiratiedocument hier.

U vindt de volledige tekst van het inspiratiedocument hier.

Toon alle berichten in deze rubriek